Disclaimer |

 

Verandalux.nl is verantwoordelijk voor de inhoud van de eigen website. Dit maakt alle informatie op deze website het exclusieve eigendom van Verandalux en zijn respectievelijke auteurs. Dit geldt zowel voor de visuele alsmede tekstuele informatie. Hiermee streven wij naar een zo correct mogelijke berichtgeving. Dit is de reden dat wij alle verstrekte informatie op deze website garanderen en hiervoor aansprakelijk zijn.
 
M.b.t. onderhoud, storingen of andere onderbrekingen waardoor er (tijdelijk) geen beschikbaarheid is van de website is Verandalux.nl onder geen enkel beding aansprakelijk.